POLYGREEN

نمایش یک نتیجه

“- فشارسنج تمام اتوماتیک بازویی – قابلیت اندازه گیری فشار خون و ضربان قلب – دامنه اندازه گیری فشار خون ۳۰۰ – ۲۰ میلی متر جیوه – دامنه اندازه گیری ضربان قلب ۲۰۰– ۴۰ ضربان در دقیقه – دارای ۲۵۰ حافظه داخلی جهت ثبت فشارهای قبلی برای دو نفر – عملکرد با ۴ باطری ۵/۱ ولت – دارای ساعت و تقویم”
Call for Price
“- فشارسنج تمام اتوماتیک مچی – قابلیت اندازه گیری فشارخون و ضربان قلب – دامنه اندازه گیری فشار خون ۳۰۰-۲۰ میلیمتر جیوه – دامنه اندازه گیری ضربان قلب ۲۰۰-۴۰ ضربان در دقیقه – عملکرد با ۲ باطری ۱/۵ ولت – دارای ساعت و تقویم – دارای ۸۵ حافظه داخلی جهت ثبت فشار های قبلی”
Call for Price
“- فشارسنج تمام اتوماتیک مچی با صفجه نمایشگر رنگی – قابلیت اندازه گیری فشارخون و ضربان قلب – دامنه اندازه گیری فشار خون ۳۰۰-۲۰ میلیمتر جیوه – دامنه اندازه گیری ضربان قلب ۲۰۰-۴۰ ضربان در دقیقه – عملکرد با ۲ باطری ۱/۵ ولت – دارای ساعت و تقویم”
Call for Price

نمایش یک نتیجه