Nokast

Showing all 1 result

زانوبند نگهدارنده نئوپرنی C7-004 نوکست مورد مصرف جهت جلوگیری از صدمات به زانو هنگام ورزش و کار مزایا این محصول با ثابت نگه داشتن زانو و ایجاد فشار مناسب، گردش خون را سریعتر کرده، درد و تورم را از بین می برد نوارهای حلزونی شکل جانبی باعث ثابت نگه داشتن بهتر زانو می شود مواد تشکیل دهنده : – ۵۰ درصد نئوپرن – ۳۰ درصد نایلون – ۲۰ درصد اسپاندکس
143,000 تومان

Showing all 1 result