کشاله بند Mueller Thigh Sleeve

کشاله بند Mueller  محصولی قدرتمند در فشرده سازی عضلات کشاله ران و همسترینگ . کمک به کاهش درد های عضلانی . خونرسانی بالاتر در عضلات و کاهش خستگی عضلات . دارای نوع خاصی از طراحی برای حفظ گرما و رفع کرامپ های عضلانی .

Call for Price