امداد و نجات

Showing all 3 results

موارد کاربرد : استفاده جهت امداد گران در مناطق حادثه دیده استفاده برای خانواده ها جهت آمادگی در برابر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله استفاده جهت پایگاههای امداد رسانی و ستادهای معین شهرهای حادثه خیز استفاده در گروههای گردشگری و کمپینگها و اردوها استفاده در سازمانها ، نهادها ، شرکتها و کارخانجات استفاده در نیروهای نظامی و انتظامی
330,000 تومان
موارد کاربرد : استفاده د ر درمانگاهها و مراکز اورژانس استفاده در تیمهای تخصصی پزشکی استفاده جهت گروههای امداد و نجات استفاده در واحدهای بهداری نیروهای نظامی و انتظامی استفاده در بهداری کارخانجات ، شرکتها و مؤسسات اداری و آموزشی
Call for Price
 سازماندهی به صورت لانه زنبوری و برگه های ( دیواره های جدا کننده ) دارای نوار های کشی اجازۀ دسترسی هر چه سریعتر به اجناس را به کاربر می دهد.  جایگاه کپسول اکسیژن ۲ یا ۳ لیتری  نوار های کشی داخلی امکان جایگذاری هر چه راحت تر اجناس را به شما می دهد  نوارهای انعکاسی نوری ( شب / روز ) که امکان دیده شدن را در شب به صورت بازتابی خواهد داد
230,000 تومان

Showing all 3 results