Easy life

Showing all 1 result

مناسب جهت تشخیص بیماریهای قلبی و تنفسی بل(سرکوشی)ازجنس آلمینیوم و دارای صفحه حساس به قطر ۴۸میلی متر (بزرگسالان )   و ۳۸میلی متر ( اطفال)برای شنیدن دقیق صدا دارای بل کوچک جهت تشخیص و دریافت صدابا فرکانس پایین لوله یک تکه ازجنس PVC دارای مجوز وزارت بهداشت و استانداردCEو ISOاروپا
Call for Price

Showing all 1 result